Joakim Høyland

Joakim Høyland

Joakim Høyland har jobbet som lærer på Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim siden 2009 og har undervist i fagene matematikk, musikk, samfunnsfag og valgfag programmering. Han har engasjert seg i ulike forskning- og utviklingsprosjekter med programmering i skolen, og har også holdt flere kurs i programmering for både for ungdomsskolelærere, videregåendelærere og lærerstudenter. I 2021 startet han i en ny kombinert stilling, som ble opprettet som en del av Universitetsskolesamarbeidet, der han nå jobber 50% på Charlottenlund ungdomsskole og 50% på lærerutdanningen på NTNU i matematikkseksjonen.

Bøker av Joakim Høyland