Øistein Gjøvik

Øistein Gjøvik

Øistein Gjøvik er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har vært ansatt i lærerutdanningen siden 2003 og har tidligere jobbet i videregående skole. Gjøvik leder forskergruppa «Læring og undervisning av matematikk med digitale verktøy». De siste årene har han undervist emner innen matematisk modellering, teknologi og programmering for studenter på Grunnskolelærerutdanningen og andre studieprogram.

Bøker av Øistein Gjøvik