John Roger Andersen

John Roger Andersen

John Roger Andersen er professor i sjukepleie ved Høgskulen på Vestlandet (Campus Førde) og forskar i Helse Førde. Andersen leiar forskingsgruppa «Folkehelse, livsstil og overvekt», som er ei strategisk satsing av Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet. Forskingsfeltet er spesielt førebygging og behandling av livsstilsjukdommar med fokus på helserelatert livskvalitet.

Bøker av John Roger Andersen