Jørgen Skorstad

Jørgen Skorstad

Jørgen Skorstad er avdelingsdirektør i Datatilsynet og har arbeidet med personvern siden 2005. Skorstad har det overordnede ansvaret for Datatilsynets juridiske praksis og det internasjonale arbeidet i tilsynet. Han er dessuten fast deltaker i Artikkel 29-arbeidsgruppen, EUs uavhengige rådgivende organ i personvernspørsmål. Skorstad er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2003).

Bøker av Jørgen Skorstad