Marius Engh Pellerud

Marius Engh Pellerud

Marius Engh Pellerud har vært personvernombud for SpareBank 1 Forsikring AS og SpareBank 1 Skadeforsikring AS siden 2016. Her har han bidratt til å sikre etterlevelse av personvernforordning i alle alliansens banker og selskaper. Tidligere har han blant annet jobbet i Sopra Steria, Datatilsynet og Helsedirektoratet.
Pellerud har en mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo (2006).

Bøker av Marius Engh Pellerud