Åste Marie Bergseng Skullerud

Åste Marie Bergseng Skullerud

Åste Marie Bergseng Skullerud er avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere arbeidet med personvern blant annet i Datatilsynet og Justisdepartementet. Skullerud utga kommentarutgave til personopplysningsloven 2000 på Universitetsforlaget i 2001. Hun er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993).

Bøker av Åste Marie Bergseng Skullerud