Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen

Kari Mari Jonsmoen er professor i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet, og dosent i norsk fagdidaktikk. Jonsmoen har norsk som andrespråk i sin fagkrets og har undervist i faget på alle nivåer innen voksenopplæring, videregående skole og høyere utdanning.

Bøker av Kari Mari Jonsmoen