Marit Greek

Marit Greek

Marit Greek er dosent i universitets- og høgskolepedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidet i 17 år ved Aker sykepleierhøgskole, blant annet som rektor. Lang erfaring fra undervisning og veiledning av sykepleierstudenter ved høgskolen har gitt henne god kjennskap til studentene og deres utfordringer knyttet til studier.

Bøker av Marit Greek