Magne Reiten

Magne Reiten

Magne Reiten er jordskiftekandidat fra NLH (1987). Reiten har vært jordskifteoverrettsleder i Frostating og Hålogaland. Fra 1.1.2016 er han jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett.

Bøker av Magne Reiten