Marten Boon

Marten Boon

Marten Boon arbeider som forsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Univerisitet i Oslo, og som forsker på prosjektet Statoils historie 1972-2022. Han har doktorgrad i økonomisk og næringslivshistorie fra Erasmus University Rotterdam (2014) og var ansatt som postdoktor ved NTNU, 2015-18.

Bøker av Marten Boon