Velg format

kr 449
Forventet i salg 17.09.2022

En nasjonal kjempe

Statoil og Equinor etter 2001
Statoils historie etter 2001 har vært turbulent og ført til betydelige endringer i selskapets virksomhet og profil. Delprivatiseringen av selskapet i 2001 gjorde at ledelsen orienterte seg mer mot investorenes forventinger enn mot statlig politikk. Den kraftige stigningen i oljeprisen mellom 2004 og 2014 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon i 2007 bidro til selskapets raske internasjonalisering. Statoil ble gradvis forvandlet fra et norsk til et globalt selskap. Den truende klimakrisen tvang dessuten selskapet til å vurdere en verden uten olje og gass, og det utviklet seg til et energiselskap under et nytt navn - Equinor.


Statoil har vært gjennom både suksess og fiasko i sitt forsøk på å navigere i de turbulente globale begivenhetene. Store strategiske omlegginger til utvinning av olje- og gass fra nye ressurskilder som skifer og tjæresand, samt satsingen på havvind, skulle bli spesielt vanskelig. Det avslørte at det i styringen av Statoil fremdeles var spenninger mellom offentlighetens forventninger og krav fra kapitalmarkedet. Statoil-ledelsen følte et press fra investorene om å bli et globalt olje- og gasselskap. Samtidig måtte ledelsen forholde seg til offentlighetens krav om å skape et grønnere selskap. Under disse kryssende forventingene vokste Equinor frem som et noe mer globalt og grønnere selskap enn Statoil var i 2001, men fortsatt dypt forankret i Norge og i olje og gass.

Informasjon om boka

  • Sider: 424
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215062297
  • Utgivelsesdato: 17.09.2022
  • Bokgruppe: 224

Marten Boon

Marten Boon arbeider som forsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Univerisitet i Oslo, og som forsker på prosjektet Statoils historie 1972-2022. Han har doktorgrad i økonomisk og næringslivshistorie fra Erasmus University Rotterdam (2014) og var ansatt som postdoktor ved NTNU, 2015-18.
Mer informasjon om forfatteren