Ole Jakob Løland

Ole Jakob Løland

Ole Jakob Løland har doktorgrad i teologi fra Universitetet i Oslo, med delstudier fra Bolivia, Brasil, Costa Rica og El Salvador. Han har drevet med forskning og formidling om kristendom i Latin-Amerika og Nord-Amerika og gitt ut boka «Lidio. En uvanlig historie» (Spartacus 2009).

Bøker av Ole Jakob Løland