Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord (1970) er dekan for Fakultet for teologi og samfunnsvitenskap ved VID vitenskapelige høgskole. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter, og har tidligere vært professor i religion, livssyn og etikk ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt.

Bøker av Vebjørn Horsfjord