Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord

Vebjørn Horsfjord (1970) er professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet. Han forsker på interreligiøse relasjoner, religiøse minoriteter og religion og menneskerettigheter. Han har lang erfaring med tilrettelegging for dialog og møte mellom ulike religioner i Norge og internasjonalt, blant annet som assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd (2002-2006) og generalsekretær i Det europeiske religionslederrådet (2006-2010).

Bøker av Vebjørn Horsfjord