Per Thomas Andersen

Per Thomas Andersen

Per Thomas Andersen er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har publisert en rekke bøker, blant annet "Norsk litteraturhistorie" (2. utgave 2012), "Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur" (2003), "Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul" (2006) og "'Hvor burde jeg da være?' Kosmopolititisme og postnasjonalisme i nyere litteratur" (2013).

Bøker av Per Thomas Andersen