Sissel Mørreaunet

Sissel Mørreaunet

Sissel Mørreaunet er førstelektor i pedagogikk ved DMMH med hovedfag i førskolepedagogikk. Hun har flere års erfaring fra arbeid i barnehage og fra undervisning ved barnehagelærerutdanningen og nasjonal utdanning for ledere i barnehagen. Hun har vært leder av DMMHs oppdragsenhet (FEI). Fokusområde for hennes arbeider er verdiarbeid i barnehagen, veiledning, ledelse og profesjonsutdanning. Mørreaunet har publisert flere artikler og vært medredaktør for flere bøker.

Bøker av Sissel Mørreaunet