Vibeke Glaser

Vibeke Glaser

Vibeke Glaser er utdannet cand.polit. og er dosent i pedagogikk ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, foreldremedvirkning i barnehage og skole, profesjonalisering av barneoppdragelsen og barns rettigheter.

Bøker av Vibeke Glaser