Turid Horgen

Turid Horgen

Turid Horgen er cand.paed.spes., spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving og seniorrådgiver ved Torshov Kompetansesenter.

Bøker av Turid Horgen