Velg format

På lager
kr 499

Eliter i endring

Makt, demokrati, representasjon
Hvem utgjør elitene i det norske samfunnet, hvor kommer de fra, og hva vil de?

Eliter i endring undersøker hvordan norske eliter forholder seg til viktige spørsmål innen samfunnsutvikling og politikk. Er elitene i takt med folk flest, eller lever de i sin egen verden? Utgjør de en enhetlig gruppe, eller er det store interne forskjeller og uenigheter?

Boken bygger på to store undersøkelser fra henholdsvis 2000 og 2015 av norske toppledere innen næringsliv, politikk, forskning og medier. Forfatterne analyserer hvordan elitene ser på sentrale spørsmål knyttet til sosial ulikhet, likestilling, innvandring, nasjonal selvstendighet og klimakrise, og kartlegger utviklingen som har skjedd over tid. Boken kartlegger også hva som kjennetegner de norske elitenes bruk av mediene, og gir viktig innsikt i de gjeldende rekrutteringsmekanismene.

Eliter i endring retter seg mot studenter i sosiologi, statsvitenskap og andre samfunnsfag som forholder seg til eliter, makt og politikk. Den er uvurderlig lesning for alle som er interessert i norsk samfunnsutvikling.

Informasjon om boka

  • Sider: 360
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063072
  • Utgivelsesdato: 09.09.2022
  • Bokgruppe: 214

Fredrik Engelstad

Fredrik Engelstad er professor emeritus i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen (1998-2003).
Mer informasjon om forfatteren

Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og var professor II i sosiologi ved Universitetet i Oslo 2005-2013. Han forsker på eierskap, familiebedrifter, kunnskapsbedrifter, tillit, makt og eliter, profesjoner og frivillige organisasjoner.
Mer informasjon om forfatteren

Arnfinn H. Midtbøen

Arnfinn H. Midtbøen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet.
Mer informasjon om forfatteren

Mari Teigen

Mari Teigen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE - Senter for likestillingsforskning. Teigen forsker på likestillingspolitikk, sosiale eliter og kjønnsdeling på arbeidsmarkedet og i akademia.
Mer informasjon om forfatteren