Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og var professor II i sosiologi ved Universitetet i Oslo 2005-2013. Han forsker på eierskap, familiebedrifter, kunnskapsbedrifter, tillit, makt og eliter, profesjoner og frivillige organisasjoner.

Bøker av Trygve Gulbrandsen