Fredrik Engelstad

Fredrik Engelstad

Fredrik Engelstad (f. 1944) er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han var medlem av forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Han har utgitt bl.a. Hva er MAKT (2005), Likhet og styring. Deltakerdemokratiet på prøve (1990), Kjærlighetens irrganger. Sinn og samfunn hos Bjørnson og Ibsen (1992), Om makt. Teori og kritikk (red. 1999), samt flere bøker i Maktutredningen.

Bøker av Fredrik Engelstad