Velg format

kr 529

En forskningsbasert skole?

Forskningens plass i lærerutdanning og skole.
De seneste årene har forskningens rolle i skole og lærerutdanning stadig oftere blitt diskutert, av forskere, politikere og lærerprofesjonen selv. I slike diskusjoner hevdes det ulike synspunkter på hva kunnskapsgrunnlaget for skolen og lærerutdanningen bør være. Selv om det er enighet om at det er en sammenheng mellom forskning og profesjonsutøvelse, blir det fort mer kontroversielt når vi skal spesifisere akkurat hva denne sammenhengen består i.

Hvilken rolle spiller forskning i lærernes daglige arbeid? Hvilken rolle bør forskning ha i lærernes arbeid? Hvilke typer forskning bør lærere støtte seg til, og hvilken rolle spiller forskning faktisk, sammenlignet med andre kunnskapsressurser? I denne boken presenterer vi noen av de viktigste linjene i disse diskusjonene, og vi gir både empiriske og analytiske bidrag til å forstå forholdet mellom forskning og læreres arbeid på nye måter.
Bokens kapitler tar for seg temaer som er høyaktuelle for studenter og lærere i lærerutdanningene og for dem som arbeider med kunnskaps innhold og forskning i lærerutdanning.

Informasjon om boka

  • Sider: 312
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065557
  • Utgivelsesdato: 20.12.2023
  • Bokgruppe: 215

Sølvi Mausethagen

Sølvi Mausethagen er professor ved Senter for profesjonsforskning. Hun har blant annet skrevet boken «Læreren i endring?» og vært medredaktør for bøker som «Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse» og «Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis».
Mer informasjon om forfatteren

Steinar Bøyum

Steinar Bøyum er instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og professor II ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet. Han arbeider mest med filosofiske spørsmål om utdanning.
Mer informasjon om forfatteren

Joakim Caspersen

Joakim Caspersen er forskningssjef og forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning, og forsker ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet. Han forsker på skolens rolle og organisering, og læreres kvalifisering og profesjonskunnskap.
Mer informasjon om forfatteren

Tine S. Prøitz

Tine S. Prøitz er professor i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på forholdet mellom utdanningspolitikk og praksis i skoler, kommuner og høyere utdanning, spesielt knyttet til utdanningsreformer, partnerskap og læringsutbytte.
Mer informasjon om forfatteren

Fredrik W. Thue

Fredrik W. Thue er professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet. Han har tidligere publisert vitenskaps- og universitetshistorie og arbeider nå med profesjonshistorie med særlig vekt på preste- og lærerrollen.
Mer informasjon om forfatteren