Fredrik W. Thue

Fredrik W. Thue

Fredrik W. Thue er professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet. Han har tidligere publisert vitenskaps- og universitetshistorie og arbeider nå med profesjonshistorie med særlig vekt på preste- og lærerrollen.

Bøker av Fredrik W. Thue