Steinar Bøyum

Steinar Bøyum

Steinar Bøyum er instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen, og professor II ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet. Han arbeider mest med filosofiske spørsmål om utdanning.

Bøker av Steinar Bøyum