Aslaug Veum

Aslaug Veum

Aslaug Veum er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge. Ho har doktorgrad i tekstvitskap frå Universitetet i Oslo. Ho forskar på blant anna lærebøker, avistekstar, sosiale medium, multimodal meiningsskaping og kritisk literacy. Veum leiar det NFR-finansierte forskingsprosjektet Critical literacy in a digital and global textual world (CritLit) frå 2020 til 2023. Ho har utgitt ei rekkje artiklar og bøker, blant anna: Tekstanalyse. Ei innføring (2014, med K. Skovholt), Literacy i læringskontekster (2013, med D. Skjelbred) og Diskursanalyse i praksis(2011, med T. R. Hitching og A. B. Nilsen, red).

Books by Aslaug Veum