Karianne Skovholt

Karianne Skovholt

Karianne Skovholt er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Sørøst-Norge, der ho underviser i kritisk literacy og samtaleanalyse. Skovholt har publisert fleire artiklar om lærar-elev-interaksjon og skrive bøker for lærarutdanninga. Ho har vore norsklektor i vidaregåande skule, rådgjevar i Språkrådet og styreleiar for Landslaget for norskundervisning. Frå 2018 til 2021 leiar ho det NFR-finansierte forskningsprosjektet Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE).

Books by Karianne Skovholt