Astri Johnsen

Astri Johnsen

Astri Johnsen er spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Oslo og underviser ved videreutdanning i familieterapi. Hun er daglig leder og privatpraktiserende ved Institutt for familieterapi. Johnsen har skrevet flere bøker og artikler om familieterapi, utviklingsteori og spiseforstyrrelser og har vært redaktør og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fokus på familien.

Books by Astri Johnsen