Vigdis Wie Torsteinsson

Vigdis Wie Torsteinsson

Vigdis Wie Torsteinsson er spesialist i klinisk psykologi og filosof. Hun arbeider som psykologspesialist i BUPA Vestfold og som seniorrådgiver ved RBUP Øst og sør der hun underviser ved videreutdanning i familieterapi. Hun har bidratt i flere bøker om familieterapi og har skrevet artikler om familieterapi, utviklingspsykologi, spiseforstyrrelser og vitenskapsteori. Hun har vært redaktør og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fokus på familien.

Books by Vigdis Wie Torsteinsson