Bengt-Ove Andreassen

Bengt-Ove Andreassen

Bengt-Ove Andreassen er førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Andreassen har skrevet doktoravhandling om norske lærebøker i religionsdidaktikk, han holder ofte kurs og har skrevet en rekke artikler på dette feltet.

Books by Bengt-Ove Andreassen