Torjer A. Olsen

Torjer A. Olsen

Torjer A. Olsen er førsteamanuensis i urfolksstudier ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø. Han har doktorgrad i religionsvitenskap. Forskningsinteressene hans spenner fra konservativ kristendom og kjønn, via skole og barnehage, til urfolk og minoriteter.

Books by Torjer A. Olsen