Berit Synnøve Haug

Berit Synnøve Haug

Berit S. Haug er forsker ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet bioingeniør, har master i komparativ og internasjonal pedagogikk og doktorgrad i naturfagdidaktikk. Haug er for tiden leder for FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter samt prosjektdeltaker og forsker i prosjektene Nøkler til Naturfag og Deep Learning. Hennes forskningsinteresser er begrepslæring og underveisvurdering sett i sammenheng med utforskende naturfag og utvikling av det naturfaglige språket. Hun har undervisningserfaring fra barneskolen og holder kurs og foredrag for lærere på alle trinn.

Books by Berit Synnøve Haug