Marianne Ødegaard

Marianne Ødegaard

Marianne Ødegaard er professor i naturfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun er utdannet lektor i realfag med cand.scient. i biologi og dr. scient. i naturfagdidaktikk. Ødegaard har i flere år vært forskningsleder ved Naturfagsenteret, hvor hun ledet forskningsprosjektet Forskerføtter og leserøtter, og var med å utvikle prosjektet Nøkler til Naturfag. Hennes forskningsinteresser har vært knyttet til naturfaglig allmenndannelse med fokus på utforskende arbeidsmåter og bruk av rollespill. Ødegaard har flere års erfaring med undervisning fra videregående skole, ungdomstrinnet i grunnskolen, skoletjenesten på Naturhistorisk museum, UiO og Skolelaboratoriet for biologi, UiO.

Books by Marianne Ødegaard