Sonja M. Mork

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i biologi og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Mork har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen, har ledet læreplanarbeid i naturfag, vært redaktør for forskningstidsskriftet NorDiNa. Mork er nå leder for FoU-prosjektene Forskerføtter og leserøtter , Nøkler til naturfag og Deep Learning. Hennes FoU-arbeid er knyttet til utforskende arbeidsmåter, argumentasjon og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag for lærere i grunnskole og videregående skole, og er forfatter og bidragsyter til flere utgivelser på Universitetsforlaget.

Books by Sonja M. Mork