Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er født i 1948 og var fra 2007 lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Ekstraordinær lagdommer fra 2018. Han er cand.jur. fra UiO 1974 og har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co og i SpareBank 1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, vernepliktig krigsadvokat og dommerfullmektig

Books by Bjørn Edvard Engstrøm