Christopher Haugli Sørensen

Christopher Haugli Sørensen

Sørensen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Han har vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og i Oslo tingrett, og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har vært utreder i Norges Høyesterett siden 2010, og er i dag nestleder i juridisk utredningsenhet.

Books by Christopher Haugli Sørensen