Vibeke Irene Løvold

Vibeke Irene Løvold

Vibeke Løvold er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Løvold har tidligere vært lovrådgiver i Justisdepartementet og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Books by Vibeke Irene Løvold