Daniel Schofield

Daniel Schofield

er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Han har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om mediepedagogikk og mediekompetanse, blant annet «Mediepedagogikk og mediekompetanse: danning og læring i en ny mediekultur» (2018, med Vegard Frantzen) og har publisert flere internasjonale artikler om ungdom og narrativitet, som «Young People's Narratives of Media and Identity: Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School» (2015, med Reijo Kupiainen).

Books by Daniel Schofield