Knut Naper Hansson

Knut Naper Hansson

er spesialist i barne- og ungdomspsykologi i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Han jobber særlig med enslige mindreårige flyktninger og barn som er i barnevernets omsorg.

Books by Knut Naper Hansson