Edgar Hovland

Edgar Hovland

Edgar Hovland (f. 1938) er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har vært medforfatter i tre bøker utgitt av Universitetsforlaget: "Rent mel i posen" (1984), "Folkestyre i by og bygd" (1987) og "Grunntrekk i norsk historie" (1991). Han dessuten skrevet artikler, bokkapitler og bøker som spenner fra næringshistorie, bedriftshistorie, økonomisk politikk, forvaltningshistorie, vitenskapshistorie til lokalhistorie.

Books by Edgar Hovland