Knut Helle

Knut Helle

Knut Helle (1930-2015) var professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen. Hans viktigste forskningsfelter var politiske institusjoner, byhistorie og rettshistorie. Blant hans større publikasjoner er "Norge blir en stat 1130-1319" (1964, rev.1974), "Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150-1319" (1972), "Bergen bys historie", bd. 1 (1982), "Gulatinget og Gulatingslova" (2001) og første del av "Norsk byhistorie" (2006).

Books by Knut Helle