Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen er partner og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC, utdannet advokat og statsautorisert revisor.

Books by Gunnar Holm Ringen