Jon Petter Rui

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor ved Universitetet i Tromsø og professor II ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som advokat og konstituert lagdommer. Les fyldig omtale på Juridika

Books by Jon Petter Rui