Jon Petter Rui

Jon Petter Rui

Jon Petter Rui er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet som advokat og konstituert lagdommer. Les fyldig omtale på Juridika.

Books by Jon Petter Rui