Kristine Frivold Rørholt

Kristine Frivold Rørholt

Kristine Frivold Rørholt er jurist og advokat. Hun er en del av Group Compliance i DNB konsernet, og har rollen som etterlevelsesansvarlig etter hvitvaskingsloven på konsernnivå og i DNB Bank ASA.

Books by Kristine Frivold Rørholt