Håkan Rydving

Håkan Rydving

Håkan Rydving er språkviter og religionshistoriker. Siden 1995 har han vært professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Rydving har vært gjesteprofessor og forelest blant annet i Frankrike, Japan, Mexico, Storbritannia, Tyskland og ved flere universiteter i Norden. Han er medlem i flere vitenskapelige akademi, blant annet Det Norske Videnskaps-Akademi og Finska Vetenskaps-Societeten.

Books by Håkan Rydving