Roald E. Kristiansen

Roald E. Kristiansen

Roald E. Kristiansen er cand.theol. fra Universitetet i Oslo og ph.d. fra Emory University i Atlanta, USA. Han var ansatt ved Finnmark Distriktshøgskole i Alta i perioden 1991-1997, og deretter ved Universitetet i Tromsø siden 1997, der han foreleser i norsk kirkehistorie, samisk religionshistorie og østasiatiske religioner.

Books by Roald E. Kristiansen