Ida Sørebø

Ida Sørebø

Ida Sørebø er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere jobbet i EFTAs overvåkningsorgan og har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Sørebø har skrevet blant annet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Torje Sunde.

Books by Ida Sørebø