Torje Sunde

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) og partner hos Wikborg Rein, hvor han leder firmaets arbeid mot EØS-rett, statsstøtte og offentlige anskaffelser. Han har tidligere jobbet 12 år hos Regjeringsadvokaten, i tillegg til Lovavdelingen, domstolene og ESA. Torje har møterett for Høyesterett og har prosedert et stort antall saker for norske domstoler, samt for EFTA-domstolen, EU-domstolen og EMD.

Books by Torje Sunde