Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen har en master i idrettsvitenskap sammensatt av fag innen idrettssosiologi, friluftslivstudier og pedagogikk/faglærer kroppsøving. Hun har en doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole fra 2020. Avhandlingen handlet om elevers erfaringer av inkludering og ekskludering i kroppsøving i flerkulturelle klasser.

Books by Ingfrid Mattingsdal Thorjussen