Øystein Røynesdal

Øystein Røynesdal

Øystein Røynesdal er faglærer i kroppsøving og idrett med en mastergrad i coaching og psykologi. Han har jobbet ved flere høgskoleinstitusjoner i Norge, og har undervist på grunnskolelærerutdanningen og i idrettsvitenskap. I tillegg har han jobbet i videregående skole med kroppsøving og idrettsfag. Nå jobber han som høgskolelektor på NLA Høgskolen Bergen. Her underviser han i kroppsøving og idrettsvitenskap, og er forskergruppeleder sammen med Ingfrid Thorjussen.

Books by Øystein Røynesdal