Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen

Jørgen Pedersen (f. 1971) er postdoktor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har blant annet redigert "Moderne politisk teori" (2010) og "Politisk filosofi. Fra Platon til Hannah Arendt" (2013) og er medforfatter av "Filosofi for samfunnsvitere" (2. utg. 2014, med Kjersti Fjørtoft og Trygve Lavik).

Books by Jørgen Pedersen