Trygve Lavik

Trygve Lavik

Trygve Lavik er førsteamanuensis i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen. Han har sammen med Kjersti Fjørtoft skrevet "Filosofi for samfunnsvitere" (2008, 2. utg 2014, med Jørgen Pedersen).

Books by Trygve Lavik